– De vet hva vi trenger

Hvordan opplever du samarbeidet med Partner Regnskap?

– Som meget positivt. Vi har hatt et samarbeid som hittil har vart i over 20 år og det er det en god grunn til.  

Hva opplever du at de er gode på?

– De kan regnskapsfaget med gjeldende lover og regler.
I tillegg er de gode på systemutvikling, det å tilpasse et økonomisystem med våre store logistikkutfordringer, til å fungere som et godt styringsverktøy.
Vår kontaktpersoner viser en stor interesse for oss og det vi driver med

Hvilken verdi gir det dere å samarbeide med Partner Regnskap?

– Det gir oss en fleksibilitet, trygghet og oversikt.

Leif Petter Skaar, Westcontrol 

Vi har hatt et samarbeid med Partner Regnskap i over 20 år – og det er det en god grunn til. De kan faget sitt, er gode på systemutvikling og hjelper oss med gode styringsverktøy som gjør at vi får meget god fleksibilitet, trygghet og oversikt. I tillegg viser våre kontaktpersoner stor interesse for oss og det vi driver med.
Marianne Førde Olsen, regnskapsleder, Venke Kvalvåg, personal/HMS-leder og David Froli Stangeland, logistikkleder i Westcontrol er veldig fornøyd med samarbeidet med Partner Regnskap.