Dette bør du vite om pensjon

En god pensjon skal gi økonomisk trygghet og forutsigbarhet i gode og dårlige tider. Pensjonen arbeidstakere i Norge skal leve av når de er ferdige i arbeidslivet består av pensjonsopptjening fra Folketrygden, arbeidsgiver og egen sparing.

Pensjon fra Folketrygden

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Ordningen sikrer at alle får en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen. I tillegg sikres de som har vært yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten de hadde da de var i arbeid. Folketrygden har nylig vært gjennom store endringer, og vil derfor gi betydelig mindre penger til fremtidens pensjonister, enn den har gjort tidligere.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en pensjonsordning som er etablert for de som deltar i yrkeslivet. Arbeidsgivere i Norge er pliktet til å spare i pensjon for sine ansatte. Som arbeidsgiver kan du til en viss grad selv velge hvor stor sparingen til pensjon for dine medarbeidere skal være, men det må være samme avtale for alle ansatte i bedriften.

Det finnes flere ulike ordninger for tjenestepensjon. I det private næringslivet er innskuddspensjon det mest vanlige. Innskuddspensjon betyr at arbeidsgiver sparer en prosentandel av medarbeidernes lønn til pensjon.

Individuelle pensjonsordninger

Det finnes også mange måter å spare til litt ekstra pensjon på. Individuelle pensjonsordninger er ulike typer sparing som folk organiserer på eget initiativ, eller som er utgått fra en tjenestepensjonsordning som vedkommende var medlem i.

Ønsker du gode råd om pensjon for deg selv eller ansatte i din bedrift?

Vi vet at pensjon kan føles litt komplisert og overveldende til tider. Derfor kan det være smart å få hjelp. Vi heier på deg! Hos oss får du personlig veiledning og gode råd, slik at du kan fokusere på det du er god i. Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne medarbeidere for en prat.
Bjørn Næss, daglig leder, Partner regnskap
Bjørn Næss
Daglig leder
Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.