Hva er et prosjektregnskap?

Et prosjektregnskap er en oppstilling av inntekter og utgifter som er direkte knyttet til et prosjektNoen bedrifter er pålagt å føre prosjektregnskap, andre gjør det frivillig for å ha god økonomistyring  

Ved å lage prosjektregnskap får du en helhetlig oversikt over de ulike prosjektene dine. Du kan følge fremdriften og lønnsomheten i prosjektene når prosjektene utføres. Dette gjør at du raskt kan identifisere problemer og muligheter tidlig i prosjektet. Og da kan du ta de riktige avgjørelsene for at prosjektet skal bli en suksess. I tillegg gir et prosjektregnskap dyrebar informasjon og læring som du kan ta med deg videre i ditt neste prosjekt.  

Et prosjektregnskap kan derfor være et nyttig styringsverktøy – uavhengig av om bedriften din er lovpålagt å utarbeide prosjektregnskap eller ikke. 
 

Ønsker du deg bedre oversikt over prosjektene dine? 

Hos osfår du personlig veiledning og smarte systemer slik at du kan drive mer lønnsomt.  

Bjørn Næss, daglig leder, Partner regnskap
Bjørn Næss
Daglig leder
Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.