Hva må ordnes før ferien er i gang?

Sommerferien nærmer seg! Gleder du deg til å logge av, lade batteriene og tenke på noe annet for en gangs skyld? Da har du gjerne fått på plass sommervikarer og planlagt ferie til de ansatte. For du som arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie. Men hvilke regler gjelder rundt ferie og ansettelse av sommervikarer?

Vi skal ta deg gjennom noen av de vanligste spørsmålene, og anbefaler at du tar kontakt med oss slik at vi kan sikre at alt er i orden før du selv avvikler ferie.

Hvem har rett til ferie og feriepenger?
Alle arbeidstakere har rett til både ferie og feriepenger. Dette er definert i ferieloven. Det er ikke lov å inngå avtaler som gir dårligere rettigheter enn det loven omfatter.

Hva med deltidsansatte?
Ferieloven har ikke egne regler som gjelder for deltidsansatte. Reglene for antall feriedager gjelder derfor for alle uansett hvilken stillingsprosent de jobber.

Når må feriepengene utbetales?
Hovedregelen er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det betyr at de aller fleste får feriepenger utbetalt i juni. Feriepenger til sommervikarer skal utbetales sammen med siste lønnsutbetaling når arbeidsforholdet opphører.

Hvilke regler gjelder for sommervikarene?
Det er viktig å inngå en skriftlig arbeidsavtale. Alle arbeidsforhold uansett lengde har krav på en arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven begrenser hvor mange timer en sommervikar kan jobbe. Her er det aldersbestemte regler som det er viktig at du overholder.

Visste du at sommervikarer har krav på ferie på lik linje med alle andre ansatte?

Som regel ønsker ikke sommervikarer å avvikle ferie, eller så er arbeidsforholdet så kort at de ikke rekker det. Det er likevel viktig å vite at arbeidsgiver må forholde seg til rettighetene sommervikarene har.

Synes du det dukker opp mange spørsmål og krav før ferien? Ikke bekymre deg, men ta heller kontakt med oss for å sikre deg at alt er på plass før du logger av.

Bjørn Næss, daglig leder, Partner regnskap
Bjørn Næss
Daglig leder
Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.