Hvordan få bedre likviditet?

Selv om bedriften din har god økonomi betyr ikke det nødvendigvis at du har god likviditet. God likviditet viser at bedriften har god betalingsevne og kan gjøre opp for forpliktelsene sine i tide. Med god likviditet vil du lettere kunne tiltrekke leverandører, samarbeidspartnere og investorer. Men hvilke konkrete tiltak kan du innføre når likviditeten blir presset? 

8 tips til bedre likviditet 

  • Send faktura med en gang jobben er utført.  
  • Gi så korte betalingsfrister som mulig.  
  • Bruk elektronisk fakturering! Unngå å sende papirfaktura eller PDF på epost. Disse kan lett bli borte.  
  • Bruk systemer som automatisk oppdaterer og gir deg detaljert likviditetsrapport for den neste måneden. 
  • Følg opp kunder som har utestående fakturaer. 
  • Vurder å sette ned prisen på lett omsettelige varer. 
  • Sjekk muligheten for å retunere varer du har for mye av. 
  • Be om lengre betalingsfrister overfor dine leverandører. 

Likviditet er et uttrykk som benyttes til å beskrive en virksomhets betalingsevne og som forklarer hvor god kjøpekraft virksomheten har i øyeblikket.

Ønsker du å drive mer lønnsomt?

Vi vet at markedet kan være utfordrende til tider. Derfor kan det være smart å få hjelp til å drive mer lønnsomt. Vi heier på deg! Hos oss får du personlig veiledning og smarte systemer, slik at du kan fokusere på det du er god i. Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne medarbeidere for en prat.

Bjørn Næss, daglig leder, Partner regnskap
Bjørn Næss
Daglig leder
Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.