Ny strømstøtteordning for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Det er vedtatt ny strømstøtteordning for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Denne nye ordningen dekker faktiske strømutgifter utover 70 øre/kwh, så dette er gode nyheter.  Strømstøtteordningen er tredelt med tre ulike søknadstyper; søknad for jordbruksareal, søknad for veksthusforetak og søknad for vanningslag. Jordbruksforetak som har mottatt støtte tidligere må også registrere seg på nytt.  

 
Søknadsfrist 
Vi vet hvilke ordning som gjelder, og hjelper deg med å få sendt inn riktig søknad tidsnok.  
For å kunne motta strømstøtte for andre kvartal må søknadsskjemaet registreres innen 30. september.

Er du usikker på om ordningen er aktuell for deg, eller hva kravene for støtten er?

Hos oss får du personlig veiledning og gode råd,og vi bistår deg gjerne i søknadsprosessen. 

Ola Mosnes

Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.