';
side-area-logo

Effektivt regnskap for landbruket

Hos oss får du tilgang til verktøy og løsninger som effektivt hjelper deg å løse dine regnskapsbehov. I dagens digitale verden kan mange oppgaver automatiseres og dermed frigjøre tid og ressurser.

Tjenester for landbruket

Partner Regnskap as er behjelpelige med hjelp og rådgivning i forbindelse med oppstart av ny virksomhet.

Her er noen av tingene vi kan hjelpe med;

 •    Valg av selskapsform
 •    Registrering i Brønnøysund
 •    Momsregistrering
 •    Lover og regler
 •    Rutiner ved oppstart og drift
 • Driftsregnskap (også tilrettelagt for eksport til Tine EK)
 • Trendanalyse
 • Investering og planlegging
 • Lånevurdering
 • Skatteveiledning

Vi fører regnskapet på en rask og effektiv måte.
Regnskapsføring innebærer følgende;

 •    Remittering (betaling av fakturaer)
 •    Avstemming og kontroll
 •    Rapportering
 •    Rapportering til det offentlige som momsoppgaven og lignende

Vi er behjelpelige med fakturering og oppfølging av innbetalinger.

Vi kan tilpasse faktureringsrutinene til den enkelte kunden slik at det blir så effektivt og tidsbesparende som mulig. Vi kan fakture for kunden eller kunden kan leie fakturaprogram av oss og fakturere selv. Dette tilpasser vi etter behov. Som en tilleggstjeneste kan vi også tilby OCR (kid) på fakturaene. Dette medfører svært enkel og hurtig registrering av innbetalinger.

Vi sørger for korrekt utbetaling av lønn til riktig tid.

Dersom vi kjører lønn innebærer det følgende;

 •    Lønnskjøring i henhold til timelister
 •    Innsending av terminoppgaver (skatt og arbeidsgiveravgift)
 •    Lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt
 •    Registrering i Aa-registeret
 •    Rådgivning innen lover og regler
 • Utarbeidelse av resultatregnskap og balanse
 • Utarbeidelse av nødvendige ligningsskjema

Hos oss kan du leie regnskapsprogrammer.

En kan leie regnskapsprogrammet Duett ved å knytte seg opp til vår server. Da sørger vi for support, oppdatering av programmer og backup.

Generasjonsskifte av gardsbruk

Vi har medarbeidere med erfaring innen eierskifte og kontraktsforhold. I denne prosessen inngår vurderinger vedrørende skatt, odel, arv og arveavgift, taksering og prissetting. Alle nødvendige dokumenter blir utfylte.

Vi er behjelpelige med å skaffe nødvendige takster og advokathjelp dersom en ønsker det.


Delingsprosess vedrørende skifte

Vi vil være behjelpelige med å konkretisere et skifteforhold mellom ektefeller på et gardsbruk. I denne prosessen inngår arbeidet med å faktisk belyse situasjonen ved inngåelse og skiftedato. En vil også kunne delta i vurderingen av delingsprinsippene. Prosessen kan resultere i ferdig skifteavtale.

Vi er behjelpelige med å skaffe nødvendige takster og advokathjelp dersom en ønsker det.

Partner Regnskap er lokale og kjenner landbruket. Det er viktig for å kunne gi meg hjelp og veiledning som bonde.

Leif Arne Kleppa, Bonde

play video image
Last ned skjemaer
Opplysningar til rekneskapet 2019
Fastlønnskjema
Timelister lønn
Varetellingslister
Opplysninger til sjølvmelding
Opplysninger til rekneskapet
Opplysninger til nøkkeltall

Effektive løsninger