';
side-area-logo

Effektivt regnskap for næringslivet

Hos oss får du tilgang til verktøy og løsninger som effektivt hjelper deg å løse dine regnskapsbehov. I dagens digitale verden kan mange oppgaver automatiseres og dermed frigjøre tid og ressurser.

Tjenester for næringslivet

Partner Regnskap as er behjelpelige med hjelp og veiledning i forbindelse med oppstart av ny virksomhet.

Her er noen av tingene vi kan hjelpe med;

 •    Valg av selskapsform
 •    Registrering i Brønnøysund
 •    Momsregistrering
 •    Lover og regler
 •    Rutiner ved oppstart og drift

Vi ønsker å være din/deres økonomiske samtalepartneren om privat- og/eller næringsøkonomi.

Vi kan blant annet bidra med veiledning i forbindelse med:

 • Investering
 • Finansiering av virksomheter (egenkapital eller lån)
 • Generasjonsskifte
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Verdsettelse av virksomhet
 • Budsjettering
 • Skatte- og merverdiavgifts reglene
 • Analyse av:
  • drifts-, avdelings-, prosjektregnskap
  • likviditet og kontantstrømmer
  • marginer

Vi fører regnskapet på en rask og effektiv måte.
Regnskapsføring innebærer følgende;

 •    Remittering (betaling av fakturaer)
 •    Avstemming og kontroll
 •    Rapportering
 •    Rapportering til det offentlige som momsoppgaven og lignende

Vi er behjelpelige med fakturering og oppfølging av innbetalinger.

Vi kan tilpasse faktureringsrutinene til den enkelte kunden slik at det blir så effektivt og tidsbesparende som mulig. Vi kan fakture for kunden eller kunden kan leie fakturaprogram av oss og fakturere selv. Dette tilpasser vi etter behov. Som en tilleggstjeneste kan vi også tilby OCR (kid) på fakturaene. Dette medfører svært enkel og hurtig registrering av innbetalinger.

Vi sørger for korrekt utbetaling av lønn til riktig tid.

Dersom vi kjører lønn innebærer det følgende;

 •    Lønnskjøring i henhold til timelister
 •    Innsending av terminoppgaver (skatt og arbeidsgiveravgift)
 •    Lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt
 •    Registrering i Aa-registeret
 •    Veiledning innen lover og regler

Vi fortar årsoppgjør og selvangivelser.

 •    Vi tar årsoppgjør og selvangivelser for alle typer selskaper og privatpersoner.
 •    Vi sørger for at alle skjemaer blir innsendt riktig utfylt og til riktig tid.

Hos oss kan du leie regnskapsprogrammer til regnskapsføring. Vi sørger for oppdatering, back-up, support og er fleksible med å bistå med hele eller deler av bokføringen.

Vi tilbyr blant annet følgende regnskapsprogrammer:

 • Visma Business, totalleverandør for regnskapstjenester, herunder fakturering, lønnsmodul. Produksjons- og logistikk løsninger.
 • Visma Finale Årsoppgjør (årsregnskap og skattemelding / ligningspapirer)
 • Duett (regnskap, årsregnskap og skattemelding)
 • Analyseverktøy som Analyse og OneStop.Disse programmene er markedsledende og fungerer bra sammen med andre støtteprogrammer på markedet.

Vi hjelper til med møteledelse, skriving og sending av innkallelser og referater.

Vi har ansatte som kan leies inn som controller og/eller regnskapssjef i virksomheter.
Dette er en tjeneste som ikke er avhengig av at Partner Regnskap er regnskapsfører for virksomheten, og den kan være tidsbegrenset eller prosjektbasert.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan blant annet omfatte:

 • Sørge for effektive rutiner og effektiv regnskapsavslutningsprosessen.
 • Kvalitetssikre arbeidet i regnskapsavdelingen.
 • Utarbeidelse av analyser og nøkkeltall.
 • Periodisk regnskapsrapportering til ledelsen.
 • Avgifts- og skatteveiledning.
 • Utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger (ligningspapirer).
 • Planlegging og kommunikasjon med revisor.
Partner Regnskap gir oss trygghet.  Vi opplever at de tilfører merverdi til vår drift og sammen skaper vi gode resultater.

Børge Kvalvåg, OKS Bygg

play video image
Last ned skjemaer
Fastlønnskjema
Timelister lønn
Varetellingslister
Opplysninger til sjølvmelding
Opplysninger til rekneskapet
Opplysninger til nøkkeltall

Effektive løsninger