Våre tjenester

Stifte selskap

Partner Regnskap er behjelpelige med hjelp og veiledning i forbindelse med oppstart av ny virksomhet.

Her er noen av tingene vi kan hjelpe med:
• Valg av selskapsform
• Registrering i Brønnøysund
• Momsregistrering
• Lover og regler
• Rutiner ved oppstart og drift

Rådgivning

Vi er en samarbeidspartner som gir rådgivining både i økonomiske og strategiske valg, og vi vil bidra med en kontinuerlig utvikling av bedriften.

Vi ønsker å være din/deres økonomiske samtalepartner om privat- og/eller næringsøkonomi.

Vi kan blant annet bidra med veiledning i forbindelse med:
• Investering
• Finansiering av virksomheter (egenkapital eller lån)
• Generasjonsskifte
• Kjøp og salg av virksomhet
• Verdsettelse av virksomhet
• Budsjettering
• Skatte- og merverdiavgifts reglene
• Analyse av:
        • Drifts-, avdelings-, prosjektregnskap
        • Likviditet og kontantstrømmer
        • Marginer

Regnskapsføring

Vi fører regnskapet på en rask og effektiv måte.

Regnskapsføring innebærer følgende:
• Remittering (betaling av fakturaer)
• Avstemming og kontroll
• Rapportering
• Rapportering til det offentlige som momsoppgaven og lignende

Lønn

Vi sørger for korrekt utbetaling av lønn til riktig tid.

Dersom vi kjører lønn innebærer det følgende:
• Lønnskjøring i henhold til timelister
• Innsending av terminoppgaver (skatt og arbeidsgiveravgift)
• Lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt
• Registrering i Aa-registeret
• Veiledning innen lover og regler

Fakturering

Vi er behjelpelige med fakturering og oppfølging av innbetalinger.

Vi kan tilpasse faktureringsrutinene til den enkelte kunden slik at det blir så effektivt og tidsbesparende som mulig. Vi kan fakture for kunden eller kunden kan leie fakturaprogram av oss og fakturere selv. Dette tilpasser vi etter behov. Som en tilleggstjeneste kan vi også tilby OCR (kid) på fakturaene. Dette medfører svært enkel og hurtig registrering av innbetalinger.

Årsoppgjør

Vi fortar årsoppgjør og selvangivelser.

• Vi tar årsoppgjør og selvangivelser for alle typer selskaper og   privatpersoner.
• Vi sørger for at alle skjemaer blir innsendt riktig utfylt og til riktig tid.

Regnskapsprogrammer

Hos oss kan du leie regnskapsprogrammer til regnskapsføring. Vi sørger for oppdatering, back-up, support og er fleksible med å bistå med hele eller deler av bokføringen.

Vi tilbyr blant annet følgende regnskapsprogrammer:
• Visma Business, totalleverandør for regnskapstjenester,  herunder fakturering, lønnsmodul. Produksjons- og logistikk løsninger.
• Visma Finale Årsoppgjør (årsregnskap og skattemelding /  ligningspapirer)
• Duett (regnskap, årsregnskap og skattemelding)
• Analyseverktøy som Analyse og OneStop. Disse programmene er markedsledende og fungerer bra sammen med andre  støtteprogrammer på markedet.

Styrearbeid

Vi hjelper til med møteledelse, skriving og sending av innkallelser og referater.

Regnskapssjef / Controller

Vi har ansatte som kan leies inn som controller og/eller regnskapssjef i virksomheter. Dette er en tjeneste som ikke er avhengig av at Partner Regnskap er regnskapsfører for virksomheten, og den kan være tidsbegrenset eller prosjektbasert.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan blant annet omfatte:
• Sørge for effektive rutiner og effektiv regnskapsavslutning.
• Kvalitetssikre arbeidet i regnskapsavdelingen.
• Utarbeidelse av analyser og nøkkeltall.
• Periodisk regnskapsrapportering til ledelsen.
• Avgifts- og skatteveiledning.
• Utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger (ligningspapirer).
• Planlegging og kommunikasjon med revisor.

Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.

Noe du lurer på?
Ta kontakt med oss.