Bjørn Næss, daglig leder, Partner regnskap
Bjørn Næss
Daglig leder