Yrkesskadeforsikring

Visste du at alle arbeidsgivere er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte? Det gjelder både for heltids- og deltidsansatte. Er du eier og eneste ansatt i ditt eget aksjeselskap? Da gjelder det for deg selv også.

Hvorfor er det viktig å tenke på yrkesskadeerstatning og forsikring? I Norge meldes det inn rundt 20 000 arbeidsulykker i året. Yrkessykdom kommer utenom dette, og det spekuleres i om disse tallene er underrapportert. Formålet med yrkesskadeforsikringen er at arbeidstaker ikke skal lide et økonomisk tap dersom det oppstår en skade eller sykdom i forbindelse med arbeidet.

Vi hjelper deg som arbeidsgiver med yrkesskadeerstatning, og her er vår huskeliste til deg:

  • Husk å inngå yrkesskadeforsikring på alle ansatte.
  • Husk at det er arbeidsgiver som plikter å melde om skaden dersom det har skjedd en yrkesskade.
  • Husk at yrkesskadeforsikring er en skattefri fordel, dersom det ikke dekker mer enn det som er lovpålagt.

Ønsker du hjelp med yrkesskadeforsikring?

Hos oss får du personlig veiledning og smarte systemer slik at du kan fokusere på det du liker best.

Ta kontakt med en av våre erfarne medarbeidere for en prat.

Bjørn Næss, daglig leder, Partner regnskap
Bjørn Næss
Daglig leder
Hos oss får du smarte systemer og personlig veiledning til din bedrift.